HIGER GRADE SCHEME

૧. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ ૨. પંચાયતના કર્મચારીઓ ૩. સહાયક અનુદાન મેળવની બિન સરકારી શાળા ૪. કોલેજના કર્મચારીઓને જેમના જીપીએફ હિસાબ